Skip to content

Kontakt

Sekretariat
+48 58 621 2167
drewnauta@drewnauta.pl

Ofertowanie i zakupy
Marian Bianga
+48  506 150 504
m.bianga@drewnauta.pl

Produkcja
Waldemar Krzebietke
+48  506 150 503

Księgowość
Danuta Kupiec
+48 506 150 507

DREW NAUTA Sp. z o.o.
ul. Budowniczych  2
81-336 GDYNIA

KRS: 0000051 945
NIP: 586 18 19 129
REGON: 191382884
BDO: 000 266 490
Kapitał Zakładowy: 108 030 PLN