Skip to content

Kontakt

Sekretariat
+48 58-621-21-67
drewnauta@drewnauta.pl

Prezes Zarządu
Maciej Czerliński
+48 784-496-334
m.czerlinski@drewnauta.pl

Ofertowanie i zakupy
Marian Bianga
+48 506-150-504
m.bianga@drewnauta.pl

Mistrz Produkcji
Waldemar Krzebietke
+48 506-150-503

Główny Księgowy
Danuta Kupiec
+48 506-150-507

DREW-NAUTA Sp. z o.o.
ul. Budowniczych  2
81-336 GDYNIA

KRS: 0000051945
NIP: 586 18 19 129
REGON: 191382884
BDO: 000 266 490
Kapitał Zakładowy: 108.030 PLN